Main menu:

Biografi


Kaj Skagen er født i Strandebarm den 23. oktober 1949.
Foreldrene var kunstmaleren og rektoren Kaare Johan Skagen (1911-93) og læreren Mary Emilie Skagen (1917- 2007).
Han er bror av filmkunstneren Sølve Skagen (*1945) og pedagogen Kaare Skagen (*1948).

Kaj Skagen gikk på realskole og gymnas i Kragerø, men var fra 1968 elev ved Forsøksgymnaset i Oslo. I 1977 flyttet han til Bergen, hvor han siden har bodd fast. Kaj Skagen er gift med dr. art. Margery Vibe Skagen (1958) og har fire barn.
I 1969 gjorde han seg bemerket som politisk radikal aktivist og skribent. Han var i 1969/70 formann for Elevutvalget for Oslo og Omegn. Som skribent debuterte han med artikkelen SUF – en ulv i fåreklær i Aftenposten i 1969, en tidlig avstandstagen fra den norske maoismen.

Hans første dikt ble offentliggjort i Nils Johan Ruds Magasinet for Alle i 1970. Samme år var han redaktør for Norsk Studentforum. Skagen var litteraturkritiker i Arbeiderbladet i perioden 1970-75.
Han debuterte som forfatter med diktsamlingen Gatedikt i 1971. Vi som arver maskinene fra 1972 var et poetisk oppgjør med en teknologisk og økonomisk preget samtidskultur. Skagen har også skrevet diktsamlingene Dikt (1976), Fremmed følge (1987) og Sarosperiodene (2009).

Kaj Skagens første romaner var En elv under gaten og Barføtt gjennom Europa, fortellinger om kjønns- og erkjennelsesdrift fra den kulturelle brytningsstiden omkring 1970. Han har også skrevet romanene Broene brenner, som vant førstepris i Gyldendal Norsk Forlags romankonkurranse i 1982,  Himmelen vet ingenting (1988), som ble sterkt kritisert for sin bakgrunn i et faktisk selvmord, og Hodeskallestedet (1994), en kunstnerisk behandling av antroposofisk verdensanskuelse.

I en formell særstilling i forfatterskapet står Livets tre (2002), som i legendens form gjendikter den bibelske fortelling på grunnlag av jødisk og mystisk tradisjon.

Skagen har utgitt fem essaysamlinger: Mellom partikontoret og supermarkedet (1973), Notater om virkeligheten (1980), Natt til dommedag (1991) som vant Riksmålsprisen, Ørkentaler (2002) og Den nødvendige utopi (2009).

Bazarovs barn. Grunner og avgrunner i norsk litteratur (1983) og Metafysikk eller selvmord. Jens Bjørneboe og antroposofien (1996) er essayistikk med faglitterært tilsnitt. I 2015 utgav han Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861-1902.

Kaj Skagen utgav og redigerte tidsskriftet Arken i 1978-90, sammen med forfatteren Peter Normann Waage.

Med sitt sterke angrep på toneangivende samtidforfattere, vakte Bazarovs barn høsten 1983 en engasjert debatt. I 1988 ble Himmelen vet ingenting gjenstand for unison fordømmelse. I Retten som som ingen kunne målbinde rettet Skagen i 1985 sterk kritikk mot dommen over Arne Treholt. Med artikkelen Utmeldelse av den norske stat i Dagbladet i 1999 tok Skagen avstand fra NATO’s angrep på Serbia. Essayet Slik dør Steinerskolen i 2005 førte til søkelys på Steinerskolenes utvikling. I  2009 angrep han pressens behandling av Nina Karin Monsen i artikkelen Prisen for prisen, og kritiserte Tore Rems Bjørneboe-biografi Sin egen herre.

Kaj Skagens to romaner Broene brenner og Himmelen vet ingenting er oversatt til svensk. Livets tre er oversatt til tysk. Enkeltstående essays er oversatt til svensk, dansk, finsk, engelsk, tysk, nederlandsk og russisk.

Skagen har oversatt til norsk romanene Yndlingsleken og Skjønne tapere av Leonard Cohen, og Teosofi av Rudolf Steiner.

Kaj Skagen mottok Det Norske Akademis pris for 2015, og Klassekampens kulturpris Neshornprisen for 2015.


Artikkel om Kaj Skagen i Norsk Biografisk Leksikon

 

 

Kurzbiographie auf Deutsch

Kaj Skagen, 1949 geboren, ist norwegischer Schriftsteller und Essayist. Er debütierte 1971 mit dem Gedichtsband Gatedikt («Strassengedichte») und publizierte seither zahlreiche Gedichtsammlungen, Romane und Essays. Für den Roman Broene brenner («Die Brücken brennen») erhielt er 1982 den ersten Preis im Romanwettbewerb des Verlags Gyldendal. Mit seinen Essays über «Gründe und Abgründe in der norwegischen Literatur», Bazarovs barn («Die Kinder Bazarows»), löste er die  grösste norwegische Literaturdebatte in den 1980er Jahren aus. Für seine Essaysammlung Natt til dommedag («Nacht vor dem Jüngsten Gericht») wurde ihm der Riksmål-Preis verliehen. 1978-1989 gab er die Zeitschrift Arken aus. Zahlreiche seiner Artikel sind auf Deutsch in der Zeitschrift Kaspar Hauser / Individualität erschienen. Übersetzungen in mehrere Sprachen liegen vor. Kaj Skagen lebt in Bergen. Auf Deutsch: Der Legendenzyklus Der Baum des Lebens (Pforte Verlag, 2005). Sein bisher letzes Buch ist die Gedichtsammlung Sarosperiodene (2009).