Main menu:

Undersider for Artikler:

Merkel er i tidsnaud

Kommentar til migrasjonsdebatten i Tyskland 15. Dag og Tid 22.01.2016.