Main menu:

Undersider for Artikler:

Ja, vi lyg for dykk

Kommentar til den amerikanske valgkampen 2016. Dag og Tid, 20. januar 2017.