Main menu:

Kritikken

Forhåndsomtale, "Aftenposten" 13. oktober 1971.

"Arbeiderbladet" (senere "Dagsavisen"), 7. desember 1971.

Forhåndsomtale, "Morgenbladet", 16. oktober 1971.

"Sosialistisk Perspektiv", 5/1971.


"Verdens Gang", 21.10.1971.


"Dagbladet", 3. november 1971.

Forhåndsomtale. "Dagbladet", 15.10.1971.

(Fra universitetslektor Jon Kr. Smidts gjennomgang av lyrikkhøsten 1971 i "Kirke og Kultur", høsten 1971.)