Main menu:

Steinerskolen

© Sunniva Skagen, 2001.

 

I 2004 fikk jeg et spørsmål fra redaksjonen i tidsskriftet «Steinerskolen» om å skrive noe om mine erfaringer som far til flere barn ved Steinerskolen. Resultatet ble den sterkt kritiske artikkelen «Slik dør Steinerskolen». Interesserte lesere vil finne denne artikkelen i essaysamlingen Den nødvendige utopi (2009).

Denne artikkelen ble først ikke kjent utenfor Steinerskole-miljøet, som danner en annen offentlighetssirkel enn den som f.eks. «Dagbladet» inngår i.

I flere år hadde det vært tunge konflikter på flere steinerskoler, bl. a. i Moss og Bergen.

I 2005 gikk foreldre fra Steinerskolen i Moss til «Dagbladet» med sine  erfaringer. Der fikk de kontakt med journalisten Thomas Ergo, som hadde barn på steinerbarnehagen i Stavanger.

Slik fikk Ergo det eksemplaret av tidsskriftet «Steinerskolen» hvor min artikkel «Slik dør Steinerskolen» var publisert. Etter endel research tok han kontakt med meg, og ba om et intervju, som han fikk. Reportasjene om Steinerskolen i Dagbladet, hadde jeg naturligvis ingen befatning med.

Da disse reportasjene var klare, ble de lagt frem for redaksjonen i «Dagbladet», hvor man hadde problemer med å tro at det kunne være så store problemer i steinerskolene som det fremgikk av materialet. Antageligvis for å gi kritikken et alibi, ble intervjuet med meg plassert som åpningsoppslag.

Den etterfølgende debatten skled i løpet av sommeren ut i repetisjonsøvelser om Steiner og biologisme/nazisme. Jeg skrev deretter på høsten et par kronikker om det jeg mente burde være sakens tema.

Etter at hele debatten ebbet ut, ble den overført til tidsskriftet «Steinerskolen», bl.a. med et etter min mening sterkt uetterrettelig personangrep på undertegnede. Jeg skrev et svar, «Folkelivsskildring fra Bergen».

Men dette svaret ville ikke redaksjonen i tidsskriftet «Steinerskolen» trykke.

Deretter var den ansvarlige for Steinerskolens hjemmeside så vennlig å legge artikkelen inn i hjemmesidens gjengivelse av hele debatten. Nå er ikke artikkelen å finne der lenger.

Jeg legger den derfor ut her for de spesielt interesserte, sammen med mine to øvrige artikler i debatten. På undersiden «Steinerskoledebatten» på menyen øverst til høyre på denne siden, finner man bl.a. også en lenke til artikkelen «Kaj Skagen og sekterisme» av steinerskolelæreren Finn-Einar Kollström som disse to artiklene forholder seg til.

Kaj Skagen, 2010.