Main menu:

Steinerskoledebatten

Denne listen med lenker til Steinerskole-debatten i Dagbladet omfatter ikke alle reportasjene, og heller ikke den del av debatten som ikke dreide seg om Steinerskolen.– Steinerskolen forsømmer barna

Intervju med Kaj Skagen.

Dagbladet 12. juni 2005.


– Vi kjenner oss igjen i kritikken

Dagbladet 12. juni 2005


Derfor er Steinerskolen i ferd med å dø

Dagbladet 12. juni 2005.


– Den beste skolen for meg

Dagbladet 13. juni 2005.


Rømte fra læreren

Dagbladet 14. juni 2005.


– Steinerskolen må tåle kritikken

Intervju med Cato Schiøtz.

Dagbladet 16. juni 2005.


Serie STEINERSKOLEN

Dagbladet 18. juni 2005.


Tilstanden i Steinerskolene

Dagbladet 19. juni 2005.


Steinerskolens mangler

Dagbladet 21. juni 2005.


Harald Haakstad:

Til foreldre som vurderer Steinerskolen likevel

Dagbladet 28. juni 2005.


Kaj Skagen:

Steinerskolen og de andre

Dagbladet 26. august 2005.


Finn-Einar Kollström:

Kaj Skagen og sekterisme

Dagbladet 31. august 2005.


Johan Eide:

Kaj Skagen og steinerskolen

Dagbladet 02. september 2005.


Lærerkollegiet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen:

Skagens utsagn

Dagbladet 04. september 2005.


Kent Härström:

Steinerskolene – 3.akt

Dagbladet 11. september 2005.


Foreldre ved Steinerskolen i Bergen:

Steinerskolens ansvarsfraskrivelse

Dagbladet  20. september 2005.


Terje Haukland:

Slarv eller manglende gangsyn?

Dagbladet 30. september 2005.


Kaj Skagen:

Steinerskoleepilog

Dagbladet 1. oktober 2005


Bodil Aukrust:

Steinerskolen – et sluttinnlegg

Dagbladet 11. oktober 2005.