Main menu:

Forfatterens kommentar

En lykkejegers bekjennelser er ingen roman i tradisjonell forstand. Den består av dikt, en kortroman og noveller. «Roman» er den bare i den forstand at de forskjellige tekstene er satt sammen med den intensjon at de skal fortelle en sammenhengende historie. Min tanke var å fortelle denne historien med skiftende formgrep. Det er vanskelig for meg å avgjøre om dette lykkes eller ikke. Med tanke på resepsjonen er det opplagt at det mislyktes, ettersom ingen omtaler oppfattet intensjonen. I tilbakeblikket synes det vel som om de enkelte tekstene hver for seg var for tradisjonelle til at det ble mulig å oppfatte dem som deler av en helhet som ønsket å være integrert.

Allikevel har jeg plassert denne boken under romaner, og dét har en spesiell grunn: En lykkejegers bekjennelser innleder tre bøker som henger sammen, og som skulle utgjøre en trilogi.


(Bergen 2010)