Main menu:

Kritikken av kritikken

Henning Kramer Dahl: «Et velfortjent skrevspark». Farmand, nr. 30/88.

Rolf Sagen: «Moralisme igjen.» Dagbladet, 28.9.88.

Ove Røsbak: «Kritikerstandens litterære likfunn.» Aftenposten, 21.12.88.

Håkon Harket: «Romanen Norge utviste.» Aftenposten, 17.3.90.

Eivind Tjønneland, Referenten som tabu – noen refleksjoner omkring mottagelsen av Kaj Skagens roman Himmelen vet ingenting (1988). Tidsskriftet Arr 1/94. Les Eivind Tjønnelands artikkel her.


(Ved å klikke på bildene (artiklene) kommer det opp større versjoner.)
Henning Kramer Dahl: "Et velfortjent skrevspark" 1.