Main menu:

Tidsskriftet Arken


Omslagsbilde til Arken 1/1978.

© Tom Parker


Tidsskriftet Arken ble stiftet i 1978 av Stein Jarving, Kaj Skagen og Jan Bojer Vindheim. Meningen var å skape et bredt forum for det som dengang var på offensiven under begrepet motkultur, med blikket rettet mot økologi, mystikk og anarkisme. Arken skulle være et organ for tanker som ble tenkt innenfor den anti-autoritære, ikke-marxistiske delen av 1960-tallets ungdomsopprør. Kaj Skagen var fra begynnelsen av tidfsskriftets ansvarlige redaktør.


Som man hadde kunnet tenke seg, viste det seg raskt at denne motkulturen ikke var helt homogen. Etter en redaksjonell prosess i 1979 ble tidsskriftet redigert av Kaj Skagen og Peter Normann Waage. Jan Bojer Vindheim hadde fra begynnelsen av vært med mest for å gi prosjektet sin støtte, mens Stein Jarving, som hadde vært aktiv både som initiativtager, redaksjonsmedlem og skribent, trakk seg ut.


(Mer stoff følger.)