Main menu:

Historikk

I «Vannbæreren» 7/1975 står på s.111 en annonse jeg rykket inn for et planlagt tidsskrift som skulle hete «Tornerose», som henspilte på idéen om sosial og kulturell oppvåkning. Det ble ikke noe av dette prosjektet, før det ble realisert i 1978 i form av tidsskriftet «Arken».