Main menu:

Innhold

Leder: Mellom Lenin og Maharishi. (Kaj Skagen)

På vei mot år 2000. Klipp og kommentar.

Brev til redaksjonen.

Kaj Skagen: Fattigdommens sosialisme og sosialismens fattigdom.

Emma Goldman: Kvinnefrigjøringens tragedie.

Er Emma Goldman en mann?

Peter Normann Waage: Åpent brev fra en lukket by.

Bøker: Jerry Rubin, Growing (Up) at 37. (Kaj Skagen)

Matspalten (Bernt Bakkevik).